Silny wstrząs na Rudnej. Sześciu górników poszkodowanych.

2014_02_28_umorzenie_prokuratura_rudna

Przed 2 w nocy doszło do silnego wstrząsu na głębokości 850 m pod ziemią w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach.

– Do szpitala trafiło sześciu górników, mają oni lekkie obrażenia. Pozostali zostali wycofani z rejonu zagrożenia – przekazała Jolanta Piątek, rzecznik prasowa KGHM Polska Miedź. Jak dodała, wstrząs był samoistny.

– Był to wysoki wstrząs górotworu – poinformował nas Mieczysław Przylar, dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego.

źródło: tvn24.pl

Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku w kopalni.

????????????????????????????????????

Lubińska prokuratura przy współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym bada przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku w kopalni Polkowice – Sieroszowice. W wyniku odłamania się skalnego stropu, na miejscu zginęło dwóch pracowników PeBeKi, a trzeci z poszkodowanych, zmarł w legnickim szpitalu po tygodniu walki o życie.„Postępowanie prowadzone jest w sprawie niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń”, informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Prokuratura ustala wszystkie możliwe wersje tego zdarzenia. – Prokuratura przesłuchuje teraz świadków, zgromadziła wstępne, możliwe informacje dotyczące tego zdarzenia, przeprowadzono sekcje zwłok dwóch mężczyzn, sekcja trzeciego z nich jest zaplanowana. Oczekujemy w tej chwili na informacje i ekspertyzy Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego, na materiały postępowania powypadkowego w samym zakładzie pracy na terenie kopalni, na materiały postępowania wyjaśniającego Państwowej Inspekcji Pracy. I to w połączeniu z obecnie gromadzonym przez prokuratora materiałem dowodowym, pozwoli ustalić stan faktyczny w tej sprawie – mówi Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.


Czytaj dalej

Wypadek na Sierpolu.

????????????????????????????????????

Dwóch górników nie żyje, a jeden jest w ciężkim stanie. Taki jest bilans nocnego wypadku w kopalni Polkowice-Sieroszowice.  Informację potwierdził Wyższy Urząd Górniczy.

Jak informuje dyżurny WUG, tragedia rozegrała się po godz. 22 w kopalni Polkowice-Sieroszowice. – Jest to wypadek zbiorowy – mówił.

Jak dodał, pod ziemią pracowało trzech mężczyzn. – Wtedy oberwały się skały ze stropu – informował dyżurny. – Dwóch mężczyzn zginęło, trzeci w ciężkim stanie został zabrany do szpitala w Legnicy – dodał.

Czytaj dalej

Niskie ceny miedzi, mniejszy zysk

703060-

Grupa KGHM Polska Miedź SA. odnotowała wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej o 5 tysięcy ton, a wielkość produkcji metali szlachetnych w relacji do roku 2015 wzrosła łącznie o 26 proc. Nieznacznie wzrosła też produkcja górnicza, zanotowano natomiast spadek zawartości miedzi w urobku. Zysk netto wypracowano na poziomie niecałych 300 mln zł. Takie są wyniki finansowe miedziowej spółki osiągnięte w pierwszym półroczu 2016r.

Raport finansowy za pierwsze sześć miesięcy br. ogłosili przedstawiciele zarządu KGHM na specjalnej konferencji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dane finansowe nie są zbyt optymistyczne. Za pierwsze pół roku Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 298 mln zł – prawie o 900 mln mniej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarząd KGHM przyznaje, że sytuacja na rynku surowców nadal jest trudna. W porównaniu do półrocza 2015r. ceny miedzi w pierwszym półroczu tego roku były niższe o 21 proc., srebra o 4 proc., natomiast molibdenu o 25 proc.  Czytaj dalej

Wypłacą 300 milionów z zysków.

04.01.2011 KAZIMIERZOW , CHODNIKI WYDOBYWCZE RUDY MIERZI W KOPALNI MIEDZI POLKOWICE SIEROSZOWICE . FOT. MIECZYSLAW MICHALAK / AGENCJA GAZETA

04.01.2011 KAZIMIERZOW , CHODNIKI WYDOBYWCZE RUDY MIERZI W KOPALNI MIEDZI POLKOWICE SIEROSZOWICE .
FOT. MIECZYSLAW MICHALAK / AGENCJA GAZETA

Akcjonariusze, w tym największy udziałowiec – Skarb Państwa – zgodzili się na propozycję zarządu spółki KGHM Polska Miedź S.A. o wypłaceniu dywidendy z zysków z ubiegłych lat w wysokości 300 mln zł, płacąc za każdą akcję 1,50 zł. Ustalono, że pierwsza transza premii wypłacona zostanie 18 sierpnia, druga – 17 listopada. Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy KGHM, przyjęto też sprawozdanie m.in. z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. oraz skupiono się na bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi.

Rekomendując wysokość dywidendy w kwocie 300 mln zł, zarząd KGHM wziął pod uwagę przede wszystkim aktualną sytuację finansową Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi oraz wielkość zysków wypracowanych w poprzednich latach. W ubr. miedziowa spółka zanotowała stratę sięgającą blisko 3 mld zł. Podczas dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariusze przychylili się do wniosku zarządu KGHM o wypłatę dywidendy z zysków z lat ubiegłych w wysokości 300 mln zł płacąc za każdą akcję 1,50 zł.
W trakcie posiedzenia prezes spółki Krzysztof Skóra omówił najważniejsze poczynione i rozpoczęte już inwestycje. – Uruchomienie pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów, czyli pieca zawiesinowego, jest planowane na czwarty kwartał bieżącego roku. W ubiegłym roku rozpoczęto produkcję komercyjną w Sierra Gorda, ale dotychczas nie osiągnięto jednak wcześniej zakładanych parametrów operacyjnych i efektywnościowych.

(źródło: miedziowe.pl)

Polska Miedź ma być polska.

703060-Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie państwa polskiego. Na krótkiej liście są dwa strategiczne dla kraju przedsiębiorstwa: KGHM Polska Miedź S.A. oraz tarnowska Grupa Azoty S.A. Dokument chroni Polską Miedź przed wrogim przejęciem.

Na ten dokument czekała cała Polska Miedź. Podpis premier Beaty Szydło pod tym rozporządzeniem oznacza, że spółka KGHM w przyszłości będzie całkowicie zabezpieczona przed wrogim, niepożądanym przejęciem. Największe przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku będzie odtąd szczególnie chronione przez polskie państwo z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokument w sposób precyzyjny, proporcjonalny i obiektywny umożliwia teraz organom administracji publicznej kontrolę transakcji dotyczących np. akcji KGHM.

Popieramy Narodową Loterię Paragonową!

Baner_Loteria_750x200

Narodowa Loteria Paragonowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Od początku cieszy się zainteresowaniem i szybko zdobyła ogromną popularność wśród Polaków, o czym świadczą miliony zarejestrowanych paragonów, za które wręczyliśmy kilkadziesiąt atrakcyjnych nagród. Ale loteria to przede wszystkim akcja edukacyjna, której celem jest kształtowanie obywatelskich postaw i wspieranie silnych podstaw polskiej gospodarki.

Dlatego, jeśli te wartości są ci bliskie, zadeklaruj swoje poparcie dla idei uczciwej konkurencji i Narodowej Loterii Paragonowej

1. Pobierz banner, plakat lub ulotkę Narodowej Loterii Paragonowej.
Materiały znajdziesz w zakładce „Do pobrania”.
2. Wykorzystaj je na swojej stronie internetowej lub sklepie, placówce itp.
3. Wyślij e-mailem zdjęcie lub zrzut strony internetowej, które potwierdzą twoje zaangażowanie w loterię, na adres popieram@loteriaparagonowa.gov.pl
4. My zamieścimy logo lub nazwę twojej firmy na stronie Narodowej Loterii Paragonowej.

Baner_Loteria_750x200

 

Dywidendy KGHM

1324396337-kghm-litery-lubin-plZarząd KGHM rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 300 mln zł, co oznacza 1,5 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.

Proponowany dzień prawa do dywidendy to 15 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić w dwóch transzach: 18 sierpnia (150 mln zł) oraz 17 listopada (150 mln zł).

Zarząd będzie rekomendował ZWZ pokrycie straty za rok 2015 z kapitału zapasowego spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy poprzez użycie kapitału zapasowego spółki w części pochodzącej z zysku.

KGHM zanotował w 2015 r. 2,79 mld zł straty na poziomie jednostkowym i 5 mld zł straty na poziomie skonsolidowanym. Na wyniki spółki wpływ miały odpisy. Bez odpisów jednostkowy zysk netto koncernu wyniósłby 2,43 mld zł, a zysk skonsolidowany 1,87 mld zł.

Polityka dywidendowa KGHM zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz grupy kapitałowej.

Dywidendy KGHM-u
Dzień dywidendy Dywidenda na akcję [w PLN]
Łączna wielkość dywidendy [w PLN] Stopa dywidendy
2005-07-06 2,00 400 000 000 5,87
2006-07-05 10,00 2 000 000 000 8,93
2007-06-21 16,97 3 394 000 000 13,69
2008-07-16 9,00 1 800 000 000 9,20
2009-07-14 11,68 2 336 000 000 14,79
2010-06-15 3,00 600 000 000 3,07
2011-07-07 14,90 2 980 000 000 7,57
2012-07-12 28,34 5 668 000 000 19,56
2013-07-10 9,80 1 960 000 000 8,03
2014-07-04 5,00 1 000 000 000 3,94
2015-05-26 4,00 800 000 000 3,19
Źródło: Notoria StockGround

Rok wcześniej KGHM wypłacił 4 zł dywidendy na akcję. W sumie na dywidendę trafiło 800 mln zł. Spółka dywidendę wypłaca regularnie i w latach 2005-2015 również była ona wyższa od tej zaproponowanej w tym roku. W 2004 spółka zyskiem się nie podzieliła, obecna dywidenda jest więc najniższa od 12 lat.

Wniosek zarządu uzyskał pozytywną ocenę RN KGHM.

źródło: bankier.pl

Górnicza piątka na Rudnej.

fe2fc86a-edc5-11e4-9f75-0025b511226eDwóch górników zostało lekko rannych po porannym wstrząsie w kopalni ZG Rudna na oddziale G-17. Był to samoistny ruch górotworu wywołany pracami strzałowymi. Obaj mężczyźni trafili do lubińskiego szpitala na obserwację i po opatrzeniu powierzchownych ran zostali wypuszczeni do domów.

Do wstrząsu doszło 1100 metrów pod ziemią na oddziale G-17 Zakładów Górniczych Rudna.

Dwaj górnicy wykonywali na dole prace strzałowe. W wyniku tego nastąpił samoczynny ruch górotworu. W górniczej skali była to tzw. piątka.

Obaj mężczyźni zostali lekko ranni. Trafili do Regionalnego Centrum Zdrowia przy Bema w Lubinie i po opatrzeniu ran zostali zwolnieni do domów.

Tragiczny wypadek na „Rudnej”

04.01.2011 KAZIMIERZOW , CHODNIKI WYDOBYWCZE RUDY MIERZI W KOPALNI MIEDZI POLKOWICE SIEROSZOWICE . FOT. MIECZYSLAW MICHALAK / AGENCJA GAZETA

Do wypadku doszło we wtorek, 26 kwietnia, o godz. 22.40 w kopalni Rudna, 950 metrów pod ziemią. Jak informują służby prasowe KGHM, „operator ładowarki przy złej widoczności potrącił górnika podczas pobierania prób urobku”.

Mężczyzna zmarł w wyniku licznych obrażeń wewnętrznych. Miał 49 lat, osierocił dwójkę dzieci.

Okoliczności wypadku wyjaśnia specjalna komisja.

Zarząd ZZG w Polsce przy ZG „Rudna” składa rodzinie głębokie wyrazy współczucia.