Sąd podzielił winę między związkowców

Czterech z dziewięcioro działaczy związkowych zostało dziś uznanych winnymi zorganizowania i kierowania nielegalnego strajku ostrzegawczego z sierpnia 2009r. Sąd zdecydował iż na dwa lata próby, postępowanie wobec nich umarza.

Sąd uniewinnił Józefa Czyczerskiego i Ryszarda Kurka od zarzutu narażenia spółki na wielomilionowe straty.

Zdaniem sądu sprawstwo i wina oskarżonych Józefa Czyczerskiego, Ryszarda Kurka, Piotra Trempały i Jana Młynarczyka w zakresie zarzucanego im czynu kierowania akcją strajkową nie budzi wątpliwości. Zdaniem sądu wypełnione zostały wszystkie znamiona tego przestępstwa. Strajk ostrzegawczy przeprowadzony 11 sierpnia 2009 roku był zorganizowany wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, albowiem dotyczył on materii nie objętej ustawowym katalogiem spraw, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, bo dotyczył prywatyzacji. Strajk skierowany był przeciwko podmiotowi (czyt. KGHM-przyp.red.), który nie może być stroną sporu zbiorowego, żądania skierowane były zasadniczo nie do pracodawcy, ale udziałowcy – rządu RP, Skarbu Państwa, który planował zbyć akcje KGHM – uzasadniała wyrok sędzia Julita Marek – Naskrętska.

Pozostała 5 osobowa grupa oskarżonych została decyzją Sądu uniewinniona, wśród nich P-cy naszego Związku Wiesław Kątny.


To finał blisko 4 letniej batalii przed lubińską temidą, jaka została wytoczona liderom związkowym za 2 godzinny strajk ostrzegawczy w sierpniu 2009 roku. KGHM wytoczył proces z oskarżenia prywatnego. Na ogłoszeniu wyroku zabrakło jednak przedstawiciela KGHM Polska Miedź S.A.

Wyrok jest nieprawomocny, wkrótce dowiemy się czy strony są usatysfakcjonowane takim rozstrzygnięciem, czy też odwołają się do wyższej instancji.

źródło: informacja własna.

fotografia: www.lubin.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.