Zebranie wyborcze ZZG o/ZG „Rudna”

Clipboard01Poniżej publikujemy obszerne fragmenty wystąpienia Przewodniczącego ZZG w Polsce przy Zg „Rudna” Wiesława Kątnego w trakcie zebrania wyborczego w dniu 25.11.2013r.

…Otrzymaliście państwo,  obok kart mandatowych i znaczków związkowych, małą gazetkę wydaną 23 lipca 2003 roku pt „Górnik miedziowy” W  treściach  tam zawartych jest program naszej organizacji opracowany przez ówczesny komitet założycielski.

…Chwała nam wszystkim, że nie daliśmy się wciągnąć  w jałowe protesty i bijatyki mając w programie takie ukształtowanie przez związki stosunków z pracodawcą których podstawą będzie efektywny dialog i wspólnota interesów.

Taka wspólnota jest możliwa czego dowodem są porozumienia zachodnio – europejskich związków i przedstawicieli kapitału.

…Pozwólcie  kilka słów o mitologii  wielkich organizacji. Niektórzy nasi członkowie  uważają, że miarą aktywności organizacji związkowej jest liczba zwerbowanych różnymi metodami członków. Nic bardziej mylącego. Nawet pobieżna analiza  naszego działania dodaje prawdy staremu   powiedzeniu, że „małe jest piękne, przykład:

Ustawa o związkach zawodowych w art. 7 powiada, że „ w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej.” Ale od  niedawna, coraz więcej i częściej pojawiają się różne dywagacje o funkcjonowaniu  organizacji    „reprezentatywnych” co na język polski tłumacząc znaczy, wielkich, bogatszych,  mądrzejszych i piękniejszych. – Jednym słowem – szlachta związkowa.

Wielkie struktury związkowe mają tą paskudną wadę.  Natychmiast jak zostaną za takie uznane lub same się uznają, to skutecznie ciągną do wielkiej polityki.  Na politykę potrzebny jest czas  a wtedy go niema na autentyczne sprawy związkowe. Przykładów nie trzeba daleko szukać.

Ale powróćmy do naszej małej gazetki. Zawarty w niej pięciopunktowy plan działalności wydawał się mało realny. Przewidywał on realizację takich zbiorowych celów, które wymagały również  nakładów pieniężnych, że wymienię tylko Fundację, porady prawne i niezależność płacowa od pracodawcy.        Jeśli dysponowaliśmy potencjałem ludzkim w postaci grupy doświadczonych działaczy, to potencjał materialny bez którego trudno jest cokolwiek znaczącego osiągnąć był mizerny.  Jedyną realną możliwością  pozyskania środków była forma  działalności gospodarczej.

…Zebrania sprawozdawczo – wyborcze nie odbywa się tylko po to

by mówić o historii. Istotniejszą jest ta część materiału, która traktuje o kontynuacji i  nowych wezwaniach. Zawsze kiedy mówiliśmy o nowych przedsięwzięciach, które mają służyć zbiorowości pracowniczej w Zakładach Górniczych Rudna zakładaliśmy ilość środków finansowych gwarantujących powodzenie przedsięwzięcia.

Takim przedsięwzięciem jest kontynuowana przez nasz Związek od 5 lat próba wymuszenia na pracodawcach należnej troski o poprawę warunków higieniczno –sanitarnych również na dole w kopalni. Wpisaliśmy się w sytuację kiedy Ministerstwo Gospodarki podjęło zadanie zmierzające do zmiany przepisów, domagając się stanowczo by w nowym rozporządzeniu zamieścić zapis nakładający obowiązek stosowania urządzeń sanitarnych na dole.

Skutek naszych starań zdaje się być bliski realizacji sądząc po

e-mailu jaki otrzymaliśmy od Pana Jonasza Drabka koordynatora prac z ramienia Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego…

Załatwienie tego problemu przez nasz związek ma rozmiar ogólnokrajowy. Cały materiał z tej sprawy godny jest szczegółowej publikacji. TO BYŁA I JEST JESZCZE WALKA w której nikt nikomu nie ubliżał, nikt nikomu nie zaglądał do żłobu bez potrzeby palenia opon przed Sejmem a jednym z zagorzałych  przeciwników były „wielkie reprezentatywne”.

….Obecny system społeczny (Państwo a obywatel) został tak urządzony, że w razie wejścia w spór wzajemny – obywatel jest od razu na pozycji przegranej. Należy rozpatrzyć możliwość przystąpienia do powołanego przez Radę Krajową ZZG w Polsce Centrum Ochrony Prawnej gdzie zawodowi prawnicy zabezpieczają pomoc i ochronę członkom związku. Z pomocy tej już korzysta około 100 organizacji związkowych różnej maści.

Poważnym zadaniem pozostaje problem bhp w naszym Zakładzie. Jedno jest pewne, służba ta produkuje coraz więcej PAPIERU. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jak to jest , że rosną nakłady  na bhp a nie maleją wypadki, jaki jest stosunek nakładów na środki materialne / sprzęt i urządzenia/ a jakie nakłady niematerialne / szkolenia, imprezy itp./ W wielkim zakładzie jakim jest nasza Rudna  jest wiele problemów godnych zainteresowania związku zawodowego, trzeba tylko chcieć.

Dziękuję za uwagę!

 Niech żyje Rudna nasza Rudna

W. Kątny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.