O NAS

Podstawowe informacje o Związku Zawodowym Górników
w Polsce

Związek Zawodowy Górników w Polsce jest organizacją samorządną, niezależną, działającą na zasadach demokratycznych, oowiadającą się za jednością ruchu związkowego.

Związek Zawodowy Górników w Polsce jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji ruchu związkowego pracowników górnictwa i przemysłów pokrewnych, które jako podstawę swojego działania przyjmowały zasadę sprawiedliwości społecznej.

Związek nie akceptuje i nie uznaje delegalizacji Związków Zawodowych prowadzonej dekretem o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.

ZZG w Polsce liczy ok. 40.000 członków skupionych w 107 organizacjach związkowych.

Głównym bastionem związku jest górnictwo węglowe oraz środowisko Górnego Śląska i Zagłębia.

Głównym organem prasowym związku jest dwutygodnik „Górnik” wychodzący od 1897 r.Siedzibą Centrali Związku Zawodowego Górników w Polsce jest miasto Katowice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.