Archiwa tagu: rozprawa

Koniec procesu, wyrok 4 września.

Zakończył się trwający ponad 3 lata proces wytoczony przez władze KGHM Polska Miedź S.A. przeciwko 9 przedstawicielom organizacji związkowych działających przy miedziowym holdingu.  Oskarżonym postawiono zarzuty organizacji i kierowania strajkiem na terenie hut i kopalń w 2009 roku. Zarząd Polskiej Miedzi kwestionuje legalność tej akcji protestacyjnej.

Podkreślić należy, iż kolejna już rozprawa w tej sprawie odbyła się w trybie odwoławczym, bowiem KGHM nie był usatysfakcjonowany poprzednim rozstrzygnięciem w tej sprawie.  Było ono korzystne dla liderów związkowych, w związku z tym władze kombinatu zdecydowały się nadal ścigać związkowców z oskarżenia prywatnego.

Jednym z oskarżonych jest Przewodniczący ZZG w Polsce przy ZG „Rudna” – Wiesław Kątny.

W dniu 28.08.2012 Sędzia Julita Marek – Naskrętska wysłuchała mów końcowych stron procesu.

Wyrok zapadnie 4 września 2012r.

źródło: informacja własna.

fotografia: www.lubin.pl