Archiwa tagu: sąd

Sąd podzielił winę między związkowców

Czterech z dziewięcioro działaczy związkowych zostało dziś uznanych winnymi zorganizowania i kierowania nielegalnego strajku ostrzegawczego z sierpnia 2009r. Sąd zdecydował iż na dwa lata próby, postępowanie wobec nich umarza.

Sąd uniewinnił Józefa Czyczerskiego i Ryszarda Kurka od zarzutu narażenia spółki na wielomilionowe straty.

Zdaniem sądu sprawstwo i wina oskarżonych Józefa Czyczerskiego, Ryszarda Kurka, Piotra Trempały i Jana Młynarczyka w zakresie zarzucanego im czynu kierowania akcją strajkową nie budzi wątpliwości. Zdaniem sądu wypełnione zostały wszystkie znamiona tego przestępstwa. Strajk ostrzegawczy przeprowadzony 11 sierpnia 2009 roku był zorganizowany wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, albowiem dotyczył on materii nie objętej ustawowym katalogiem spraw, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, bo dotyczył prywatyzacji. Strajk skierowany był przeciwko podmiotowi (czyt. KGHM-przyp.red.), który nie może być stroną sporu zbiorowego, żądania skierowane były zasadniczo nie do pracodawcy, ale udziałowcy – rządu RP, Skarbu Państwa, który planował zbyć akcje KGHM – uzasadniała wyrok sędzia Julita Marek – Naskrętska.

Pozostała 5 osobowa grupa oskarżonych została decyzją Sądu uniewinniona, wśród nich P-cy naszego Związku Wiesław Kątny.


To finał blisko 4 letniej batalii przed lubińską temidą, jaka została wytoczona liderom związkowym za 2 godzinny strajk ostrzegawczy w sierpniu 2009 roku. KGHM wytoczył proces z oskarżenia prywatnego. Na ogłoszeniu wyroku zabrakło jednak przedstawiciela KGHM Polska Miedź S.A.

Wyrok jest nieprawomocny, wkrótce dowiemy się czy strony są usatysfakcjonowane takim rozstrzygnięciem, czy też odwołają się do wyższej instancji.

źródło: informacja własna.

fotografia: www.lubin.pl


Koniec procesu, wyrok 4 września.

Zakończył się trwający ponad 3 lata proces wytoczony przez władze KGHM Polska Miedź S.A. przeciwko 9 przedstawicielom organizacji związkowych działających przy miedziowym holdingu.  Oskarżonym postawiono zarzuty organizacji i kierowania strajkiem na terenie hut i kopalń w 2009 roku. Zarząd Polskiej Miedzi kwestionuje legalność tej akcji protestacyjnej.

Podkreślić należy, iż kolejna już rozprawa w tej sprawie odbyła się w trybie odwoławczym, bowiem KGHM nie był usatysfakcjonowany poprzednim rozstrzygnięciem w tej sprawie.  Było ono korzystne dla liderów związkowych, w związku z tym władze kombinatu zdecydowały się nadal ścigać związkowców z oskarżenia prywatnego.

Jednym z oskarżonych jest Przewodniczący ZZG w Polsce przy ZG „Rudna” – Wiesław Kątny.

W dniu 28.08.2012 Sędzia Julita Marek – Naskrętska wysłuchała mów końcowych stron procesu.

Wyrok zapadnie 4 września 2012r.

źródło: informacja własna.

fotografia: www.lubin.pl

Zbrzyzny i Skóra przegrali, zamierzają apelować

Legnicki sąd nie uznał racji Ryszarda Zbrzyznego i Krzysztofa Skóry, którzy domagali się unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiej Miedzi, ustalających nowy skład rady nadzorczej spółki. W obu przypadkach oddalono powództwa udziałowców firmy.
Zbrzyzny chciał unieważnienia uchwały o niepowołaniu do rady Leszka Hajdackiego i Ryszarda Kurka, których w maju wybrała załoga KGHM. Wyrok w tej sprawie zapadł na posiedzeniu niejawnym. Takim rozwiązaniem zaskoczony jest sam Zbrzyzny, który o decyzji sądu dowiedział się od dziennikarzy. – Dla mnie to szokująca informacja. Jeżeli wyrok rzeczywiście zapadł, to mam nadzieję, że jako osoba pozywająca, zostanę o tym fakcie poinformowany w normalnym trybie. Jeśli potwierdzi się, że wyrok nie jest dla mnie korzystny, to na pewno się odwołam. Na szczęście w Polsce mamy konstytucję, która gwarantuje dwuszczeblowość w sądownictwie. Lokalny sąd nie będzie więc decydował jednoosobowo o tym, co wydarzyło się na walnym w czerwcu – mówi R. Zbrzyzny.

Apelacji nie wyklucza też Krzysztof Skóra, który podważał słuszność uchwały odwołującej Jozefa Czyczerskiego z rady nadzorczej. Także w tym wypadku sąd nie uznał racji udziałowca. Wyrok zapadł dzisiaj. – Wystąpię o uzasadnienie wyroku. Po jego analizie, podejmę decyzję o ewentualnej apelacji. Dla mnie dziwna jest sytuacja, że zarząd KGHM przeprowadził nowe wybory do rady. W Krajowym Rejestrze Sądowym wciąż widnieje skład rady sprzed maja i nie dokonano wpisu nowej. Cos tu jest nie tak – komentuje K. Skóra.

Na 20 października zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma ustalić nowy skład rady. Mają się w niej znaleźć Maciej Łaganowski, Paweł Markowski i Lech Jaroń, których wybrali pracownicy podczas wrześniowego referendum. Ewentualne apelacje Zbrzyznego i Skóry będą więc rozpatrywane już po tym walnym.

źródło: miedziowe.pl

Kolejna odsłona procesu…

W dniu dzisiejszym legnicki Sąd uznał za zasadną apelację Zarządu Polskiej Miedzi, od niekorzystnego dla nich orzeczenia lubińskiego Sądu w sprawie strajku z 2009r. Jak się okazuje Związkowcy w tym również Wiesław Kątny, P-cy ZZG ZG „Rudna” raz jeszcze staną przed Sądem w tej sprawie.  W połowie marca lubiński sąd nie dopatrzył się winy związkowców w sprawie zorganizowania akcji protestacyjnej. Legnicki Sąd oparł swoją decyzję rzekomo o opinie i ekspertyzy o nielegalności strajku.  W związku z powyższym zwrócono sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SR w Lubinie.

Nie do trzech, a do czterech…..

Nie do trzech, a do czterech razy sztuka…. Wydawać się może, że właśnie tej nowej zasadzie hołduje Zarząd KGHM Polska Miedź. S.A.

Będzie kolejna odsłona procesu Związkowców, którym Zarząd Polskiej Miedzi zarzuca nielegalne działania w sprawie strajku z 2009 roku.

17 marca 2011 roku, kolejny raz liderzy związkowi stanęli przed sądem w tej sprawie. Tym razem zostali pozwani na podstawie prywatnego aktu oskarżenia.

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lubinie  w dniu 17.03.br. sprawę umorzył.

Jak dowiadujemy się w dniu dzisiejszym, Zarząd KGHM postanowił skorzystać z przysługującego im prawa do odwołania od tej niekorzystnej dla nich decyzji Sądu.

Analizują decyzje Kombinatu w tej sprawie, bardzo słuszne wydają się tezy przytoczone przez Przewodniczącego ZZG w Polsce o/ ZG „Rudna” – pozwanego w sprawie, na łamach „GÓRNIKA”. (link do artykułu).

Sprawa legalności strajku umorzona

Takiego rozstrzygnięcia się spodziewałem – Powiedział Wiesław Kątny po otrzymaniu informacji o pstanowieniu Sądu Rejonowego w Lubinie, w sprawie legalności strajku w sierpniu 2009 roku. Prywatny akt oskarżenia jaki skierował Zarząd Polskiej Miedzi, przeciwko przedstawicielom związków zawodowych, podzielił losy zarzutów jakie stawiano naszym kolegom w Prokuraturze – sprawę umorzono.

Decyzja Sądu nie jest jednak prawomocna.

 Nie zgadzam się z treścią tego postanowienia, choć je szanuję. Według mnie sąd błędnie ocenił materiał dowodowy. Jeśli tylko mój klient sobie tego zażyczy, to będziemy żalić się na to postanowienie – powiedział po ogloszeniu postanowienia mec. Jacek Giezek – reprezentujący KGHM.

Coż, czas pokaże, czy do 3 razy sztuka, a może i tą dziejową zasadę będą próbowali obalić zażalając postanowienie, włodarze miedziowej spółki.

Rozprawa odroczona

16 lutego br. miała odbyć się pierwsza rozprawa w sprawie  legalnośći strajku,  mającego miejsce około 2 lata temu. Po dwukrotnym umorzeniu sprawy przez prokuraturę, prywatny akt oskarżenia w tej sprawie postanowili złożyć Szefowie „Polskiej Miedzi”. Wśród oskarżonych jest również Wiesław Kątny – Przewodniczący naszego Związku. Z uwagi na nieobecność jednego z pełnomocników oskarżonych, rozprawę odroczono.

Czuję się dumny…

Przewdoniczący Zarządu ZZG Wisław Kątny wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie chce wchodzić w szczegóły i analizować powodów, skąd w Zarządzie KGHM, taki upór by doprowadzić związki do skazania.

Oświadcza jednak, że osobiście czuje się dumny, że postawiony został w stan oskarżenia za związkową obronę interesów pracowniczych.  To z pewnością dla działacza związkowego  jest powód do dumy – dodaje Wiesław Kątny.

Zawsze  źle kończyli ci, którzy w stosunkach między pracodawcą a pracownikiem posługują się kodeksem karnym – zakończył Przewodniczący.

Wiesław Kątny na ławie oskarżonych

Prywatny akt oskarżenia jaki skierowany został przez Prezesa KGHM Polska Miedź S.A w sprawie legalności strajku mającego miejsce około 2 lata temu, obejmuje 9 przedstawicieli różnych ruchów związkowych, w tym  Przeowdniczącego naszego Związku – Wiesława Kątnego.

Już wkrótce opublikujemy stanowisko Przewodniczącego w tej sprawie.

Zarząd KGHM oskarża organizatorów strajku

Kierownictwo Polskiej Miedzi, po tym jak nic nie wskórało w prokuraturze, złożyło prywatny akt oskarżenia przeciw liderom związkowym.

Zarząd KGHM złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko dziewięciu liderom central związkowych działających w firmie. Sprawa ruszy 16 lutego – podał portal miejski Lubina.

Chodzi o dwugodzinny strajk ostrzegawczy z sierpnia 2009 roku, przeciw prywatyzacji KGHM. Zarząd spółki uznał go za nielegalny. Prokuratura dwa razy umorzyła dochodzenie prowadzone na wniosek zarządu. Śledczy uznali, że protest był nielegalny, ale liderom nie można zarzucić świadomego działania – dysponowali oni bowiem opinią prawną, według której strajk był legalny. Notabene opinię tę prokuratura oceniał jako naciąganą.

źródło:
parkiet.com