Archiwa tagu: układ zbiorowy

Bez porozumienia

Przedstawiciele związków zawodowych w KGHM nie przyjęli zaproponowanego przez zarząd spółki porozumienia płacowego, zakładającego 4,5-proc. wzrost wynagrodzeń w 2012 r. – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

„Projekt przedstawionego przez zarząd porozumienia został podpisany przez przedstawicieli sześciu (z wymaganych dziesięciu) organizacji związkowych będących stronami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy). W związku z tym porozumienie nie może być wprowadzone w życie” – podano w komunikacie prasowym.

 

Jak poinformowano w informacji prasowej, projekt przygotowanego przez zarząd porozumienia zakłada przede wszystkim dostosowanie funkcjonującej w spółce tabeli płac zasadniczych do obowiązującego prawa, w szczególności do nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zarząd  KGHM zaproponował w nim 4-5 – proc. wzrost wynagrodzeń w 2012 r., bez uwzględnienia nagrody rocznej.

„Obligatoryjne regulacje dotyczą także wzrostu ekwiwalentu za deputat węglowy. Projekt uwzględnia też motywacyjną rolę wynagradzania poprzez przeszeregowania lub wzrost funduszu na nagrody i premie. Uwzględniając wszystkie zmiany, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w roku 2012, bez wypłaty dodatkowej nagrody rocznej, wyniósłby 4,5 proc. Oprócz regulacji obowiązującej w spółce tabeli płac zasadniczych zarząd proponował stronom ZUZP wzrost o 1 punkt procentowy do 6 proc. odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny” – napisano w komunikacie.

W komunikacie zarząd  KGHM zadeklarował ponadto dalsze dążenie do regulacji tabeli płac zasadniczych i poinformował o pracach nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

„Jednocześnie zarząd pracuje nad projektem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który w niedługim czasie zostanie przedstawiony do konsultacji związkom zawodowym. Spełniałby on rolę nowoczesnego narzędzia, upraszczającego dzisiejszy, skomplikowany system naliczania comiesięcznych i okresowych wynagrodzeń” – napisano w informacji prasowej.

źródło: Puls Biznesu