Archiwa tagu: WUG

Wyborski: Nie będziemy niczego ukrywać

W dniu wczorajszym rozpoczęto przesłuchania górników, poszkodowanych w wypadku w dniu 30.12.2010r.

Komisja powołana do zbadania okoliczności wypadku sprawdzi czy zostały zachowane oraz czy zadziałały wszystkie procedury bezpieczeństwa. Władze spółki są przekonane, że wyniki pracy komisji wykażą że bezpieczeństwo górników pracujących w KGHM to sprawa priorytetowa.

Certyfikat „Bezpiecznej Kopalni” którym legitymuje się KGHM przyznawany jest jednorazowo. Komisja zbada więc również, czy standardy zostały utrzymane.

11 stycznia natomiast pojawi się pełna Komisja WUG-u (Wyższego Urzędu Górniczego), która sprawdzi w jaki sposób rozłożyły się siły wstrząsu. Dziś już wiadomo, że epicentrum miało miejsce 150 m nad wyrobiskiem, stąd takie poważne skutki. Komisja postanowi, czy na tym oddziale będzie można dalej prowadzić eksploatację, a jeśli tak, to na jakich warunkach oddział zostanie dopuszczony do ruchu.