Archiwum miesiąca: luty 2019

Zmiany w Zarządzie Fundacji

Uchwałą nr 1/I/ 2019 z dnia 18.01.2019 r. 

W dniu 18 stycznia 2019 roku Zgromadzenie Fundatorów Robotniczej Fundacji Edukacyjnej przyjął rezygnację Jerzego Wiciaka z funkcji  członka Zarządu Fundacji. Na członka Zarządu Fundacji powołano Norberta Krasny.

Pozostali członkowie Zarządu pozostają bez zmian: Prezes Zarządu Marianna Kalinowska, członek Zarządu Adam Bogusz.