Ważna informacja.

Uprzejmie informujemy, że obecnie możliwe jest przesyłanie wniosków oraz wszelkiej korespondencji jedynie na adres e-mail Fundacji. Więcej znajdziecie w dziale kontakt.