Kontakt

 

 

Witamy w Robotniczej Fundacji Edukacyjnej w Polkowicach

 

 

 

Dane kontaktowe:

Robotnicza Fundacja Edukacyjna

ul. 11 lutego 7/8, 59-100 Polkowice

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od numerem:

0000201952

e-mail: fundacja@zzgkghm.pl

Prezes RFE
Marianna Kalinowska

telefon: (076) 748 57 20, fax: (076) 845 60 18
e-mail: fundacja@zzgkghm.pll

Wiceprezes Robotniczej Fundacji Edukacyjnej
Norbert Krasny

elefon: (076) 748 57 20, fax: (076) 845 60 18
e-mail: fundacja@zzgkghm.pl
Wiceprezes Robotniczej Fundacji Edukacyjnej
Adam Bogusz

telefon: (076) 748 57 20, fax: (076) 845 60 18
e-mail: fundacja@zzgkghm.pl

 

Nr rachunku bankowego:

BZ WBK SA 1 Oddział w Polkowicach

87 1090 2109 0000 0001 0232 4938  (również do bezpośrednich wpłat darowizn od Państa oraz podmiotów zewnetrznych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.