Przeskocz do treści

Polityka prywatności

INFORMACJA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Polkowicach Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Polkowicach pod adresem UL. H. Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice, dane kontaktowe: numer telefonu: 76/748-57-20 fax. 76/748-57-18, adres email: r.halicki_kghm@op.pl
2. Funkcjonujący dotąd w Związku Zawodowym Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A. reprezentowany przez Przewodniczącego Związku Romualda Halickiego: Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: r.halicki_kghm@op.pl
3. Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A.: przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ubezpieczenia, działalność turystyczno-rekreacyjna, świadczenia statutowe, odznaczenia, etc.) świadczenia usług szkoleniowych, badawczych, informacyjnych konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, prawnej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Związku Zawodowego Górników w Polsce, oraz podatkowo-finansowych a także prowadzenia strony internetowej na podstawie oraz innych działań przewidzianych na podstawie Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz Związku Zawodowego Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A.: na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, tj.:
a) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na Związku Zawodowym Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A. w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowych, badawczych, informacyjnych, konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, prawnej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej, oraz podatkowo-finansowych a także prowadzenia strony internetowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A.
lub
c) skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.
6. W związku z przetwarzaniem przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A.
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy przy KGHM Polska Miedź S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
9.Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożność przesyłania korespondencji, brak możliwości korzystania z usług naszego Związku.