Misja

indeks

Misja

Popularyzacja i urzeczywistnianie potrzeby dalszej nauki w środowisku młodych robotników oraz innych osób już pracujących, podejmujących pracę lub będących na rentach powypadkowych, oraz bezrobotnych.

Pomoc w edukacji dzieci, których rodzic w rezultacie wypadku przy pracy został kaleką lub poniósł śmierć.

W przypadku pomocy materialnej obowiązuje zasada przekazywania środków za pośrednictwem banku na konto ośrodka szkoleniowego.

Prowadzone działania

Wspomaganie dokształcających się robotników, oraz pomoc innym utalentowanym osobom, które chciałyby zmienić swój status zawodowy w drodze edukacji, a nie posiadają odpowiednich środków.Także pomoc szkołom i innym organizacjom które są w potrzebie.

Obszary działań

– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

– odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,

– odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

– odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,

– odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.